dynamo@dynamocentrum.cz +420 702 341 245

 

Kategorie a rozvrh cvičení

PRŮZKUMNÍCI věk 3 - 4 let

Snažíme se dát dětem možnost uvolnit přemíru jejich energie tím správným směrem a hravou formou je postupně učit novému tak, aby využily tuto etapu svého vývoje co možná nejlépe. Kvalita pohybů, zručnost, svalová souhra, obratnost i fyzická výkonnost se přirozeně zvyšuje a je vhodné potenciál těchto několika let využít k podpoře a rozvoji základních i složitějších pohybových aktivit.

Informace

REZERVAČNÍ SYSTÉM

SPORŤÁCI věk 5 - 6 let

Pohybovou průpravu v této věkové kategorii vnímáme jako příležitost zdokonalit již naučené dovednosti a připravit děti na různé sportovní aktivity. Děti v tomto věku jsou většinou velmi živé a my se snažíme jejich energii v hodinách cvičení nasměrovat tím správným směrem. Hravou formou je vedeme ke kladnému vztahu ke sportu, spolupráci s vrstevníky a prohlubování kooperace v kolektivu

Informace

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Kontaktní údaje

Adresa centra

Jana Zajíce 982, Pardubice